Blog

Sve što treba da znate o Viskiju

Viski je jedno od najpopularnijih pića današnjice. Sama riječ potiče od keltske riječi „usque“, koje u prevodu znači voda, a njegovo drevno ime glasilo je „usquebeatha“ što znači voda života.Viski predstavlja kategoriju žestoki halkoholnih pića, koja nastaju destilacijom žitarica, ikoji se isključivočuvaju u buradima ili bačvama napravljenih isključivo od hrastovog drveta. U zavisnosti od vrste upotrebljene žitarice razlikuju se vrste viskija. Žitarice od kojih je napravljen najveći broj viskija su ječam, raž, ovas, kukuruz, pšenica. Najbolje i najpopularnije flaše viskija potiču iz Sjedinjenih Američkih Država, Škodske i Irske.

Istorija viskija

 Istorijki podaci o nastanku viskijapotiču još iz 800. god pre nove ere. Smatra se da je piće koje se tada nazivalo „arak“ preteča današnjeg viskija, a postojbina tog pića bila je drevna Indija. Još nezvaničnih podataka o viskiju imamo u IV vijeku pre nove ere u Aristotelovim matifestima o destilaciji. Putovanje Svetog Patrika u Škodsku vezuje se takođe, za nastanak ove „vatrene vode“. Smatra se da je Sv. Patrik osim pripovedanja hrišćanstva, pripovedao o načinima i svrsi destilacije. Prvi značajniji i pisani trag o viskiju potiču iz Škodske, i to iz 1494. godine, kada je vladao kralj Džejs IV. On je naredio da se naprave 25 bačvi „vodeživota“. Vječiti rat o tome ko je izmislio viski i danas je aktuelan. Irci ne prihvataju ovaj istorijski podatak, već se pozivaju na propovijedi i dnevnik neko gpra-Irca, u kome je zapisano kako se priprema „trostruka vatrena voda“. Pa zato Irci sa određenim pravom mogu da kažu da su oni i zmisliliviski.

 Proizvodnja viskija

 Viski se obično pravi od ječma, kukuruza, raži ili mješavinom tih žitarica. Zrna ovih žitarica ostavljaju se prvo u vodi da odstoje, dok ne proklijaju. Potom se suše na uglju. Posle sušenja odvija se fermentacija još jednom u običnoj lokalnoj vodi. Sledi nova destilacijai to sa bakrenim cilindirima. Prilikom ove fermentacije koristi se kvasac, a proces fermentacije traje oko 60 časova. Kvasac se koristikako bi se šećer pretvorio u alkohol. Još dva puta se na isti način vrši destilacija. Poslednja destilacija ide vrlo sporo, i popularno se naziva „kap po kap“, pa tu umijeće ljudi zaduženih za to pravljenje dolazi do izražaja. Po završetku destilacije viski se preliva u burad sa širokim dnom, napravljenim o hrastovog drveta, čije se zapremine kreću oko 2300 L. Tu viski treba da ostoji najmanje dvije godine. Vrste viskija Najznačajniji destilati potiču iz Škotske, Irske i SAD. Škotski viski  „Scotch“, destiluje se između dva i tri puta. Posle destilacije ostavlja se da odstoji isključivo u buradima od hrastovog drveta minimalno tri godine i jedan dan.

Škotski viski može se podijelitina: 

 • Malt viski  Ovaj viski se pravi isključivo od ječma. Svaki viski iz ovegrupe mora da nosi naziv svoje destilerije, pa tako imamo: The Glenlivet, Scapa, Glendronach, Laphroaig… Ovaj viski se može podijeliti Vatted Malt – ukoliko je izviše destilerija i Single Malt – viski iz jedne destilerije, ali izrazličitih bačvi.
 • Grain Dobija se destilacijom sladovitih i ne sladovitih žitarica, čiju osnovu predstavlja ječam. Ove žitarice u procesu destilacije postižu vrlo niske temperature, i kuvaju se pod pritiskom. Ovaj viski se nikad ne flašira samostalno, a ima mnogo veću jačinu nego Malt viski. 
 • Blended je mješavina dve vrste viskija. Najveći broj prodatih viskija u svijetu pripada ovoj kategoriji. Jedan od najznačajnijih, najprodavanijih i najpoznatijih vrsta viskija je “Ballantine’s”. Proizvodnja ovog viskija započeo je Gerge Ballantine 1827. godine. Njegovi naslednici do sada su izgurali pet vrsta ovih viskija
 1. Ballntine’s Finest 
 2. Ballantine’s 12 g
 3. Ballantine’s 17 g 
 4. Ballantine’s 21 g 
 5. Ballantine’s 3 g 
  Jedna od najpoznatijih kuća za proizvodnju viskija iz Škotske je Chivas, koja je svoje poslovanje započela davne 1901. godine na sjeveru-istoku Škotske. Danas ovaj viski je na drugom mijestu u svijetu poprodaji ispada u grupu premium viskija. Vrste ovih viskija su: 
 • Chivas Regal 12g 
 • Chivas Regal 18g 
 • Chivas Regal 25g 
 • Royal Salute 
 • The Glenlivet Teacher’s

            Poslednjihgodinanajboljimviskijemproglašen je “ArdbegUigeadail” – single malt viskikoji je svjetlost dana ugledaotek 2003. godine.

 •  Irski viski Irski viski spada u grupu viskija koji odišu svojom pitkoću i mekoćom. Uglavnom se pravi od mješavine sladovanog i ne sladovanog ječma. Da bi poneo epitet Irskog viskija zakonom je određeno da minimalno tri godine mora da odleži u hrastovom drvetu. Najpoznatiji Irski viski nosi naziv “Jameson”. Četiri od pet glavnih marki irskog viskija proizvodi se u destileriji Midleton. Originalni Irskiviski se pravi u kazanima. Kod njega, ječam se ne suši pomoću ugljatreseta, pa zbog toga nemakarakterističnuaromu. Američkiviski Postojedvijevrsteameričkogviskija“ straight” i “blend”. Najpoznatiji od svihvrsta “straight” je Burbon, koji nosi naziv regije u kojoj se proizvodi, u Saveznoj državi Kintaki. Zahtjeve koje ovaj viski mora da ispuni, prije izlaska na tržište je da minimalno odstoji dvije godine, da sadrži minimalno 51% kukuruza, mora da bude proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama, i naravno da leži propisani period u hrastovom drvetu. Najpoznatiji Burbon na svetu je “Jim Beam”, čija tradicija pravljena postojiveć 2. vijeka unazad.